3 กรกฎาคม 2562 วันนี้เพราะจีนและอินเดีย โลกเขียวขึ้นกว่า 20 ปีก่อน

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/article/718040

“จีน” และ “อินเดีย” เป็นประเทศที่มีประชากรสูงที่สุดในโลก เติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทั้งคู่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมหาศาล เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างการก่อมลพิษอย่างหนัก แต่ก็รับผิดชอบและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก่อขึ้น อย่างการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เชิงระบบ และขยายเทคโนโลยีการเกษตรอินเดียทำลายสถิติโลกในการปลูกต้นไม้ ด้วยแรงของชาวอินเดีย 800,000 คน ที่ปลูกต้นไม้ 50 ล้านต้นในเวลาเพียง 24 ชม. จากข้อมูลลล่าสุดโดยองค์การนาซาได้เปรียบเทียบข้อมูลดาวเทียมจากช่วงกลางยุค 1990 กับปัจจุบัน โดยการใช้ภาพถ่ายความละอียดสูง นักวิจัยก็พบว่าจากการเปรียบเทียบระหว่างปี 2,000 กับปี 2017 โลกมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่แน่ใจถึงสาเหตุว่าการที่มีพืชมากขึ้นมาจากโลกร้อนขึ้น ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น หรืออากาศที่เปียกชื้นขึ้น ทำให้โลกเขียวขึ้นกันแน่ จากการศึกษานี้เพิ่มเติมทำให้เห็นได้ชัดว่า พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นมานั้นอยู่ในจีนและอินเดีย หากสาเหตุมาจากโลกร้อนจริง การเพิ่มขึ้นของต้นไม้และพืช ไม่ควรมีขอบเขตแค่จำนวน 2 ประเทศนี้โดยการจัดอันดับพบว่า ประเทศที่มีพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด 10 อันดับเเรกคือ 1. จีน 2. อินเดีย 3. สหภาพยุโรป หรืออียู 4. แคนาดา 5. รัสเซีย 6.ออสเตรเลีย 7. สหรัฐอเมริกา 8. เม็กซิโก 9. อาร์เจนตินา และ 10. บราซิล ทั้งจีนและอินเดียทำลายป่าอย่างมหาศาลในช่วง 1970 และ 1980 ทำลายป่าเก่าแก่เพื่อการพัฒนาเมือง การทำการเกษตรและฟาร์มปศุสัตว์ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ก็เห็นได้ชัดว่า เมื่อเกิดปัญหาแล้วก็เร่งแก้ไข โดยในช่วง 1990 เป็นช่วงที่ทั่วโลกเริ่มรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษและโลกร้อน ซึ่งทั้งสองประเทศนี้ก็ทำได้ดีมากเลยทีเดียว ประเทศอื่น ๆ รวมถึงประเทศไทยเองก็ต้องเร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียว เร่งปลูกต้นไม้ เพราะเป็นอาวุธสำคัญที่จะทำให้บ้านเรา ประเทศเรา และโลกของเรา ต่อสู้กับมลพิษในอากาศ ก๊าซเรือนกระจกและโลกร้อนได้